ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

péntek, 14 június 2024

Megtartotta munkaterv szerinti ülését a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.

A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Molnár-Dobrai Csengét, aki április 13-án a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének 23. Országos Találkozóján a Környezet Védelméért Díjátadó Gálán ifjúsági kategória díjat vett át. Dr. Szalay Annamária gyógyszerész május 11-én a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság centenáriumi ünnepségén a gyakorló gyógyszerészi tevékenységet népszerűsítő kiemelkedő munkássága elismeréseként Kempler Kurt Emlékérem kitüntetésben részesült. Molnár László tűzoltó ezredes, a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője május 10-én a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szent Flórián napi ünnepségén Karcag Város Közbiztonságáért Díjat vett át. Dr. Zsembeli József, a Karcagi Kátai Gábor Kórház nyugalmazott főigazgatója május 10-én a Magyar Kórházszövetség XXXVI. Kongresszusán a több mint öt évtizedes gyógyító munkája és 24 éves kórházigazgatói tevékenysége elismeréseként Scholtz Kornél Díj kitüntetésben részesült.


Az április 24. és 26. között megrendezett XVII. Szakma Sztár Fesztiválon lezajlott Szakma Kiváló Tanuló Versenyén festő, mázoló, tapétázó szakmában a Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium képviseletében Hérmán József I., Kardos Krisztián II., Kiss Zoltán V. helyezést ért el. A diákokat Kovács Sándor és Gyarmati István szakoktatók készítették fel. A május 16. és 17. között megrendezett 34. Dr. Szabó Gusztáv Országos Mezőgazdasági Gépész Szakmai Csapatversenyen a Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium csapata III. helyezést ért el. A csapat tagjait – Kalita Milán, Szűcs Roland és Wágner Norbert Ottó – Futó Lajos szakoktató készítette fel. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2023. évi költségvetés zárszámadási rendeletét, valamint a maradványának felhasználásáról szóló rendelettervezetet. Az egyes vagyonelemekben bekövetkezett változások miatt módosításra és aktualizálásra került az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet.

Lezajlott az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzése. Az erről készült összefoglaló jelentés megállapította, hogy a vizsgált intézmények és gazdasági társaságok szabályozott keretek között, a jogszabályi előírásoknak megfelelően működnek.

Elfogadásra került a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló. Szükségessé vált a Karcagi ,,Erőforrás” Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítása a kezelendő ingatlanokban bekövetkezett változások miatt.
A képviselő-testület egyhangúlag támogatja a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett „Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma” nyílt pályázati felhívásán való részvételt, melynek sikeressége esetén a Magyar-Török Kulturális Évad rendezvénysorozat részeként egy konferencia kerülne megrendezésre Karcagon.


Az Agrárminisztérium által meghirdetett hungarikum pályázaton való részvételi javaslat is elfogadásra került, mellyel a Karcagi Birkafőző Fesztivál kísérő programjai valósulhatnak meg.
Módosításra került a Zádor-híd közelében elhelyezkedő termőföldek haszonbérbe adásáról szóló határozat.
A Karcag belterület 2932/5, 2932/4 és 2932/3 helyrajziszámú közpark művelési ágú ingatlanok hivatalosan is megkapták az Erzsébet-liget elnevezést.
Jóváhagyásra került az iskolavédőnői körzetek meghatározására tett javaslat.

A képviselő-testület legközelebb munkaterv szerint június 27-én, csütörtökön 15.00 órai kezdettel tart ülést.

 

Forrás: infokarcag.hu

Read 26 times