VÁROSI PEDAGÓGUSNAP

vasárnap, 07 július 2024

A pedagógus nap alkalmából rendezett ünnepségen városunk vezetése díjak átadásával köszönte meg a pedagógusok munkáját.

Városunkban is évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat pedagógusnapi ünnepséget rendez. Ezúttal a Városháza dísztermében került megrendezésre az esemény. A megjelenteket és a pedagógusokat Kunné Nánási Mónika a Déryné Kulturális Központ megbízott vezetője, majd Sári Kovács Szilvia alpolgármester
köszöntötte.

Sári Kovács Szilvia alpolgármester
A pedagógusnap minden évben nagyon fontos számunkra, hiszen ekkor van lehetőségünk hivatalos keretek között megköszönni, elismerni a pedagógusok munkáját, egész éves fáradozásaikat, azt, hogy oktatják, nevelik gyermekeinket, unokáinkat. Ünnepeljük tehát ma azokat, mert megérdemlik, akik felkészítik gyermekeinket az iskolára, akik megtanítják a betűvetéstől, az olvasástól kezdve
mindazokat az ismereteket, a tudást és mellette átadva mindazt a muníciót, ami majd a felnőtt élethez elengedhetetlenül szükséges lesz. Ez a mai nap tehát a köszönet és az elismerés napja pedagógusaink felé.


Alpolgármester asszony köszöntő gondolatai után az Allegra Quartet előadása következett, majd Szabó Péterné drámapedagógus, előadásában hallhattuk Reményik Sándor: Akarom című versét. Ezt követően a díjak átadására került sor, melyeket Szepesi Tibor polgármester és F. Kovács Sándor országgyűlési
képviselő adott át a pedagógusoknak.

A kimagasló nevelő-oktató munkájáért Karcag Városi Pedagógiai
Díjat kapott:

Molnárné Oros Csilla (Madarász Imre Egyesített Óvoda)
Szabó Andrea (Györffy István Katolikus Általános Iskola és Szent
Erzsébet Óvoda)
Birizlóné Mészáros Anikó (Karcagi Nagykun Református Általános
Iskola és Talentum Óvoda)
Szentesiné Nánási Tünde (Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola)
Dánielné Kacsó Andrea (Szent Pál Marista Általános Iskola)
Zelenák Erika (Karcagi Nagykun Református Gimnázium)

Mátyus Sándorné (nyugalmazott pedagógus, a Nyugdíjas Pedagógus
Klub korábbi vezetője) Nyugállományba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vett át a gyermekek, tanulók oktatása-nevelése érdekében
végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréséül:
Alexa József Istvánné (Szent Pál Marista Általános Iskola)
Posztósné Gyarmati Éva (Györffy István Katolikus Általános Iskola és
Szent Erzsébet Óvoda)
Némethné Tőkés Éva (Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola)
Törőcsikné Magyar Erika (Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola)
Futóné Szabó Margit (Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola
Kiskulcsosi Általános Iskolája)

Bordásné Nagy Ildikó (Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola
Kiskulcsosi Általános Iskolája)
Molnárné Balogh Éva (Karcagi Kováts Mihály Általános Iskola)
Boruzs Lajosné (Kádas György EGYMI)
Némethné Szopkó Mária (Kádas György EGYMI)

A rendezvény zárásaként köszöntötte a pedagógusokat Szepesi Tibor polgármester is.

Szepesi Tibor polgármester

Az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, oktatók, szakoktatók, a pedagógiai munkát segítők ott vannak mellettünk szinte az első lépésektől, az első betűk esetlen kanyarításától a felnőtt életbe való kilépésig. Kellő szigorral - emlékszem még én is -, de mindig szeretettel neveltek értékekre és az életre. Nagy dologra egyesek szerint a legnagyobbra vállalkoznak, amikor fiataljainkat tudásra, szívbéli jóságra tanítják, miközben tudásukat megosztják velük, és egyben a mindennapokként példaként állnak előttük. A pedagógusnap ünnepi pillanataiban Karcag város nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm településünk valamennyi pedagógusát és mindazokat, akik segítik e pedagógiai munkát. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem és gratuláljak azon kitüntetetteknek, akik ma átvehették Karcag város önkormányzatának elismerő díjait, és természetesen azoknak is, akik állami kitüntetést, elismerést vehettek át.

Tisztelt ünnepeltek, kedves pedagógusok! Az oktatás, nevelés közös munka, ahol a társadalom, a család és a pedagógus együtt tudja betölteni feladatát, mert csak ebben az összefogásban lehet a gyerek biztos jövőnk záloga. Engedjék meg, hogy még egyszer kifejezzem köszönetünket és hálánkat. Az önök munkája nagyon értékes az egész város, egész közösségünk számára.

Kívánom, hogy mindennapjaikat hassák át apró örömök és sikerek. Naponta ölelje át derekukat szerető gyermekkéz, nézzenek fel önökre a ragyogó, hálás gyermekszemek, és kapjanak minél több elismerő szót.

A Városházán megtartott pedagógusnapi ünnepség közös
fotózással zárult. A Karcag Televízió valamennyi munkatársa nevében
mi is gratulálunk a díjazottaknak.

 

Forrás: infokarcag.hu

Read 13 times